In Memory of April

Early on Sunday, August 5, 2018, our dearest April Trần, also known as Picaroo, gladly went to heaven to join our mother, Huê Thị Trần (Mẹ), and our other beloved pup, Bucci Trần (Chi Chi). She is a very special family member, and we invite you to click here to read her memorial and view photos that celebrate her life.

Ngày Chủ Nhật, mồng 5 tháng 8 năm 2018, Trần April (Picaroo) đã lên thiên đàng với Mẹ (Trần Thị Huê) và con chó của mình, Trần Bucci (Chì Chì). April là thành viên đạc biệt của gia đình, và mình mời các bạn bấm ở đây để đọc đài kỷ niệm và xem hình ảnh của April

Until next time,
Kathy May and Silas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.